Položiek v košíku: 0
Čiastka: 0,- €

Kód tovaru: RÚŠKO RESPIRAČNÉ KN95 bez ventila
Výrobca: iny
ks
Cena s DPH: 4,80 €
Cena bez DPH: 4,- €

Obrázky

Popis

Rúško respiračné KN95 ochráni svojho nositeľa pred 95% vzdušnými časticami s priemerom 0.3 μm alebo väčšími. Je ekvivalentom aj amerického N95 respirátora. Respirátory odporúča na zvýšenie ochrany pred nakazením koronavírusom aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Obsah balenia: 1 kus KN95 ochranný respirátor s certifikáciou CE.

Z dôvodu ochrany zdravia a z hygienických dôvodov nie je možné tovar vrátit v 14-dňovej lehote.

Rúško s ochranným filtrom KN95 (N95) viacvrstvové nosová spona na vytvarovanie

DÔLEŽITÉ PREČÍTAŤ CELÉ!

Podľa zákona č. 69/2020 Z. z. § 4 – Obmedzenie distribúcie osobných ochranných prostriedkov, sa počas krízovej situácie zakazuje predávať alebo prevádzať osobný ochranný prostriedok, ktorý je určeným výrobkom podľa osobitného predpisu) a ktorý patrí do skupiny osobných ochranných prostriedkov rizikovej kategórie III podľa osobitného predpisu) a slúži na ochranu dýchacích orgánov pred látkami a zmesami, ktoré sú nebezpečné pre zdravie, a pred škodlivými biologickými faktormi podľa osobitného predpisu) ktorý je filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2, FFP3 (ďalej len „osobný ochranný prostriedok“), inej osobe ako:

a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky,
b) zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky,
c) orgánom štátnej správy alebo územnej samosprávy,
d) právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá je podľa osobitného predpisu povinná zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky a vykonáva práce uvedené v prílohe tohto zákona, pri ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia,
e) právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“),
f) právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poskytuje pohrebné služby na území Slovenskej republiky,
g) zamestnancovi súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska úradu pre dohľad,
h) osobe, pri ktorej na to existujú zdravotné dôvody,
i) osobe, ktorá distribuuje tieto osobné ochranné prostriedky na území Slovenskej republiky a ktorá má sídlo alebo miesto výkonu podnikania na území Slovenskej republiky a ktorá tieto osobné ochranné prostriedky ďalej predáva alebo prevádza iba osobám uvedeným v písmenách a) až h).

Nákupom čestne vyhlasujete, že ste osoba oprávnená na nákup osobného ochranného prostriedku podľa zákona č. 69/2020 Z. z. § 4 – Obmedzenie distribúcie osobných ochranných prostriedkov a predavájuci vybavením objednávky neporušuje tento zákon. 


balené jednotlivo
malý box 50 ks
veľký box 600 ks
cena za 1ks 4,80 EUR s DPH